"-- Bit-patterned-tekniikka on vielä huomattavan paljon liian kallista --"

Käännöskukkanen.

"huomattavasti kalliimpaa suhteessa saavutettuun lisäykseen tallennuskapasiteetissa", "huomattavasti kalliimpaa verrattuna muihin valmistusmenetelmiin" tai vain lyhyesti "liian kallista".